ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်

zhengshu

ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် China Foundry Association သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးအသင်း ၀ င်တစ် ဦး အဖြစ်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်